Adressen en contacten in de gemeente Heerde

Spoedhulp buiten kantoortijden

Huisartsenpost voor medische problemen: 0900 - 333 63 33

Spoedeisende zorg voor jeugd: 0900 - 99 555 99

Crisisdienst GGNet bij psychische problemen: 088 - 93 34 400

Alarmnummer van de politie als er gevaar is: 112

Veilig thuis bij huiselijk geweld of kindermishandeling: 0800 - 2000 (voorheen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

 

Zelfmoordpreventie: 0900 – 0113

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met onze deskundige vrijwilligers over praten via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwelijk. Het kan helpen om je gedachten te delen en je gepieker even te onderbreken. Je hoeft slechts je (zelfverzonnen) naam op te geven. Verder wordt er geen informatie van je gevraagd.

 

Zorgvraagheerde

Informatie en advies over zorg in de gemeente Heerde


https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Leven/113_Zelfmoordpreventie

 

Adressen

Gemeentekantoor,  Eperweg 5,8181 ET Heerde  

Hof van Cramer, Putterweg 2a, 8191 AZ Wapenveld

Openingstijden gemeentekantoor Heerde

Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Elke donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur in de Hof van Cramer.

Telefoon en e- mail

Tijdens de openingstijden kunt u Zorgvraag Heerde telefonisch bereiken op (0578) 69 94 99.

 

Team Jeugd / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen.

Tel. 0578 – 72 00 01

E- mail: info@teamjeugdheerde.nl


WMO, jeugdhulp, beschermd wonen in de regio

Kijk op www.zorgaanbiedersinfo.nl

 

Knelpuntencoördinator

De knelpuntencoördinator zoekt zo snel en adequaat mogelijk naar een oplossing van knelpunten bij cliënten. Het gaat om knelpunten die mensen niet kwijt kunnen in de hulp die al wordt geboden.

Telefonisch spreekuur vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Tel. 06 – 145 153 91

E-mail: knelpuntencoördinator@heerde.nl

 

PlusOV klachtenlijn

Wanneer  u niet wordt opgehaald op de afgesproken tijd:

Tel. 088 - 75 87 666

 

Vrijwillige Hulpdienst Heerde

Voor hulpvragen kunt u contact opnemen met het Centrale meldpunt.0578-692525.

E-mail: info@vhdheerde.nl

 

De Zonnebloem

HEERDE.EO.  0578-693636

 

Volwassenwerk Ton Hulsebos

Tel. 06 -51 2593 70

tonhulsebos@verian.nl

Agenda en activiteiten

» Lees verder

Lichamelijke of psychische klachten

» Lees verder

Vrienden van De Plu

» Lees verder

Lied voor de Mantelzorgers

» Lees verder

Gedicht 'Ode aan de Mantelzorg'

» Lees verder