Weerbaarheidstraining voor leerlingen basisschool

 

Het CJG Hattem, Stip Heerde en CJG Epe start een weerbaarheidstraining voor kinderen in de  basisschoolleeftijd. ONTDEK JE EIGEN KRACHT!  Creëer meer zelfvertrouwen Leer ervaringsgericht bewust te worden van je lichaam & emoties Word weerbaarder.

 

Voor wie?  

Heeft uw kind minder zelfvertrouwen, is het soms onzeker? Durft het niet goed grenzen aan te  geven? Een weerbaarheidstraining kan uw kind helpen om voor zichzelf op te komen én om beter  met andere mensen om te gaan. 

Door wie? 

Het CJG Hattem biedt kinderen een weerbaarheidstraining aan, waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten. Hiervoor zet zij Caroline van den Berg  van Caroline van den Berg Coaching & Training (CC&T) in.

Caroline is een ervaren trainer en coach  voor kinderen en jongeren, waarbij o.a. het boksen wordt ingezet als middel. Daarnaast is zij  kinderfysiotherapeut, weerbaarheidstrainer en jeugdkickbokstrainer. 

Wat? 

In de B.O.K.S weerbaarheidstraining besteden we aandacht aan verschillende thema’s:  lichaamshouding en -beweging, gezichtsuitdrukking, lichaamssignalen (ja/nee gevoelens),  stemgebruik, grenzen herkennen en aangeven, samenwerken en vooral hoe pas je deze  vaardigheden toe in je dagelijks leven. Bij al deze thema’s staat het (zelf)vertrouwen centraal. De  kinderen ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen).  

B.O.K.S staat voor Bewegen Ontdekken Koppelen en Stappen zetten. In een veilige omgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan de specifieke doelen van uw kind.  CC&T staat voor plezier, uitdaging en resultaat. 

Training in groepsverband

Gedurende 8 weken is er elke week een trainingssessie van één uur. De training vindt plaats in  groepsverband (minimaal 6 en maximaal 8 kinderen). De trainingsaspecten worden met  leeftijdsgenootjes geoefend. Hierdoor is de groepstraining praktijk gericht. Verschillende activiteiten  worden uitgevoerd in tweetallen.

Omdat er gewerkt wordt in kleine groepen is het mogelijk specifiek  aandacht te schenken aan persoonlijke leerwensen. De kinderen krijgen thuisopdrachten mee om de  aangeleerde vaardigheden buiten de training verder te oefenen. Voorafgaand vindt er een intakegesprek plaats, wordt er gezamenlijk gekeken naar de behoefte en  de leerdoelen van uw kind.

Samen met u gaan we na of de leerdoelen behaald kunnen worden in  groepsverband. Gedurende 8 weken werken wij aan deze leerdoelen. Na de vierde training hebben  wij een tussentijdse evaluatie om de ontwikkelingen van uw kind te bespreken. In de laatste week  hebben wij een “meedoen training”.

Dit geeft u, als ouder/verzorger, de gelegenheid om te ervaren  hoe wij in de lessen werken. Hierdoor wordt de training gemeenschappelijk en geeft het hand vatten  om thuis verder te oefenen. Na de training vindt er een persoonlijke eindevaluatie plaats. Met u  wordt besproken of en in hoeverre uw kind met resultaat de training heeft gevolgd. U krijgt concrete  tips om na de training uw kind verder te begeleiden in het ontwikkelen van zelfvertrouwen.  

Praktische informatie

De training wordt gegeven aan 2 groepen: 

- Groep 1: Leeftijd 6 t/m 9 jaar (groep 3, 4, 5)

- Groep 2: Leeftijd 10 t/m 12 jaar (groep 6, 7, 8)  

Waar en wanneer?

Groep 1: Hattem Jan Jasperschool: start maart 2022, dinsdagmiddag.

Groep 2: Heerde start oktober 2022, dinsdagmiddag.

Kosten: Deelname is gratis. De training wordt gefinancierd door het CJG.  

Aanmelden: Aanmelden voor de training kan via baliestip@heerde.nl door naam, adres,  Woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer door te geven. 

Wie is CC & T?

CC&T staat voor Caroline van den Berg Coaching & Training. Caroline is coach voor kinderen en  jongeren, waarbij o.a. het boksen wordt ingezet als middel. Daarnaast is zij kinderfysiotherapeut,  weerbaarheidstrainer en jeugdkickbokstrainer. Voor meer informatie:  www.carolinevandenberg.com. Instagram: caroline.vd.berg.

Vacaturebank

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Nieuwsbrieven

» Lees verder