Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging komen in aanmerking voor PBM. Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.


Als een naaste COVID-19-klachten heeft, dan neemt de mantelzorger contact op met de huisarts of met een infectie-arts van de  GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. Tot de testuitslag bekend is, kan de mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van de naaste, een korte termijn pakket PBM gratis ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.


Mocht de testuitslag van de naaste negatief zijn, dan zijn de PBM voor de mantelzorger niet meer nodig. Indien de testuitslag van de naaste positief is dan stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van de naaste, waardoor de mantelzorger bij de apotheek een lange termijn pakket PBM kan halen, of thuis laten brengen. Ook dit pakket is gratis. De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden. 


Voor vragen of informatie kunt u terecht bij www.MantelzorgNL.nl of De Plu Heerde, info@depluheerde.nl of bel 06-19302657.

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder