Links en nationale informatie

Over zorg en mantelzorg

www.mezzo.nl

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. De organisatie zet zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Samen met 300 aangesloten organisaties biedt Mezzo  informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

 

www.movisie.nl

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

 Contact opnemen met Informatie Rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl

Telefonisch

U kunt uw vraag telefonisch stellen via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 77 4656 767.

Bent u doof of slechthorend? Via de bemiddelingsdienst van KPN Teletolk kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking met ons bellen met tekst, spraak en beeld.

 

www.belastingdienst.nl

Startpunt voor belastingen, toeslagen en douanezaken, en alle uitbetaaldatums op een rij. Of van hieruit naar alle aftrekposten en dan aangifte inkomstenbelasting doen

 

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

Er zijn vier soorten pgb’s; kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

 

 

Informatie mbt lichamelijke en/ of geestelijke ziektes

 

www.kwf.nl (Koningin Wilhelmina Fonds)

Alles over de inzet van KWF op de gebieden van kanker, onderzoek, preventie, vrijwilligers en doneren

 

www.kika.nl

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

 

www.nierstichting.nl

www.nvn.nl  (Nierpatiënten vereniging Nederland)

De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) introduceerden bovendien onlangs www.nieren.nl.  Een online omgeving voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen.

 

www.hartstichting.nl

Bij de Hartstichting vindt u alles over hart- en vaatziekten, wetenschappelijk onderzoek, gezond leven en reanimatie.

 

www.longfonds.nl

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met iedereen. Het fonds maakt onderzoek mogelijk, pakt vieze lucht aan en doet er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. Ook komt men op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

 

www.mlds.nl

Nederland kent 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat achter hen: door het geven van voorlichting en het faciliteren van onderzoek.

 

www.oogfonds.nl

Het Oogfonds bestaat sinds 1947 en maakt het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Dat doet het fonds door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording.

 

www.ggmd.nl

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze organisatie begeleidt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten.

www.stichtinghoormij.nl

Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij de stichting terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken.

 

www.autismefonds.nl

Het AutismeFonds zet al haar middelen in om de participatie van mensen met autisme te stimuleren en mogelijk te maken op school, op het werk en in de vrije tijd.

www.autisme-nva.nl

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn

 

www.alzheimer-nederland.nl

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder alzheimer en vasculaire dementie.

 

www.hersenstichting.nl

Wat houdt een hersenaandoening nu precies in? Is er een behandeling? Is de oorzaak al bekend? En wat zijn de gevolgen? Informatie over al deze vragen, ook bijvoorbeeld over de ziekte van Parkinson, aangeboren en niet- aangeboren hersenletsel.

www.vgn.nl

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg.

 

www.nationalezorggids.nl

Vol informatie over zorg, jeugdzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, ziekenhuizen, zorgpersoneel enz. enz.

 

www.handicap.nl

Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds

 

vraaghetdepolitie.nl 

Anoniem chatten met politie over over allerlei vragen waar jongeren mee kunnen zitten. 

Agenda en activiteiten

» Lees verder

Lichamelijke of psychische klachten

» Lees verder

Vrienden van De Plu

» Lees verder

Lied voor de Mantelzorgers

» Lees verder

Gedicht 'Ode aan de Mantelzorg'

» Lees verder