Mantelzorg en Werk

Mantelzorgers en werk

Eén op de 5 werknemers combineert een baan met langdurige of intensieve zorg voor een hulpbehoevend persoon uit zijn/ omgeving.

Zij staan vaak onder grote druk om alles in hun privésituatie draaiende te houden. Ze zijn vaker ziek. Soms overwegen ze zelfs om te stoppen met werken.

Om deze werknemers gezond en gemotiveerd te houden is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zeer belangrijk, zeker ook voor de werkgever.

De Plu kan meedenken over het verbeteren van de situatie voor werkgever en de werknemer met veel mantelzorgtaken.

Overbelast of ziek

Zorgtaken zijn over het algemeen voor veel mantelzorgers prima te combineren met hun baan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Dan bestaat het risico dat ze overbelast raken, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen.

 

Maak het bespreekbaar

Maak uw situatie ook bespreekbaar bij je collega's. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben.

Rol van de werkgever

Samen oplossingen vinden om het werk en de zorgtaken te combineren. Om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden, zijn vier stappen nodig.

 

 Bespreken

Maak het thema mantelzorg bekend op de werkvloer. Wie hebben er mee te maken?

 Beschrijven

Ga na of uw medewerkers bekend zijn met de wettelijke regelingen voor werkende mantelzorgers. Welke rechten en plichten zijn er in uw organisatie?

 Bekwamen

Hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met werkende mantelzorgers? En hoe bespreken werkende mantelzorgers hun zorgtaken onderling met collega’s?

 Borgen

In deze stap zorgt u dat mantelzorgvriendelijk werken een vast onderdeel binnen uw organisatie blijft.

Kijk op www.werkenmantelzorg.nl

Rechten en plichten van de werknemer

 

Flexibel werken

Op basis van de Wet Flexibel Werken kunt u de mogelijkheid bespreken om thuis of op meer gunstige tijden te werken. Kijk voor meer voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

 

Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering?

Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht.

 

Ontvangt u een WW-of bijstandsuitkering?

 

Overleg met het UWV of uw re- integratiecoach over eventuele ontheffing van uw sollicitatieplicht.

Of neem contact op met De Plu of de gemeente Heerde om na te gaan welke regeling mbt uitkeringen en mantelzorg hier gelden. 

 

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kunt u op basis van de wet gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Informeer bij uw werkgever naar eventuele verdere voorwaarden die in uw CAO vermeldt staan.

De wettelijke regelingen zijn:

• Calamiteitenverlof

• Langdurend zorgverlof

• Kortdurend zorgverlof

 

Nuttige adressen voor werkgevers en werknemers

www.werkenmantelzorg.nl

www.mantelzorg.nl

www.movisie.nl

www.rijksoverheid.nl

www.belastingdienst.nl

www.gemeenteheerde.nl

 

Waar is De Plu te bereiken?

Linda Seinstra

Sociaal werker Gemeente Heerde

 

Mobiele nummer:  06-19302657

Telefoonnummer: 0578-720001

E-mail:                 info@teamjeugdheerde.nl

Werkdagen: ma. di. do.

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder