Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een zogenaamd keukentafelgesprek. Het gaat om een gesprek om te kijken of er dingen geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld hulp en voorzieningen in huis of in je omgeving om zelfredzaam te zijn en om mee te kunnen doen aan de  samenleving. Het gaat dus niet om medische zorg.

De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in aan welke ondersteuning behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan, met hulp van jou als mantelzorger, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren. 

De hulp kan een algemene voorziening zijn, die voor iedereen zonder indicatie  te gebruiken is, zoals boodschappenhulp of activiteiten. Maar het kan ook een  persoonlijke maatwerkvoorziening zijn, waarvoor je een indicatie nodig hebt  zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen of dagbesteding. 

Wie neemt deel aan dit gesprek? 

De hulpvrager, een gespreksvoerder van de gemeente( bijvoorbeeld een Wmo- of  jeugdconsulent, medewerker wijkteam of CJG) en de mantelzorger zijn  aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te zijn bij dit gesprek, zodat de  gemeente een goed beeld krijgt van de situatie en welke zorg de omgeving  kan geven. Mantelzorg is altijd vrijwillig en kan niet door de gemeente worden  afgedwongen. Daarnaast is het de taak van de gemeente om ook jou als mantelzorger te ondersteunen als de zorg erg zwaar is.

In het keukentafelgesprek gaat het ook over waar jij behoefte aan hebt. Zorg  daarom dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen situatie en de ondersteuning die je nodig hebt. 

 

Vacaturebank

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Nieuwsbrieven

» Lees verder