Mantelzorgcompliment 2019

Mantelzorgcompliment als waardering voor onze mantelzorgers

De gemeenteraad heeft grote waardering voor alle mantelzorgers in de gemeente Heerde. Daarom kunt u het mantelzorgcompliment ook dit jaar weer aanvragen.


Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur, vriend of kennis. De zorg voor deze naaste is vaak vanzelfsprekend.


Waardering voor jong en oud

De gemeenteraad stelt een bedrag van €100,- beschikbaar voor mantelzorgers boven de 18 jaar. Dit mantelzorgcompliment is voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager.


Kent u een jonge mantelzorger van 4 tot en met 18 jaar? Vraag dan de VVV-bon (€ 25,--) aan. Dat kan worden aangevraagd door sportverenigingen, scholen, buren, kennissen, (zorg) professionals, ouders en broers/zussen. Het gaat om jongeren die in het eigen gezin mantelzorg verlenen.


Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger worden voorgedragen;De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager;De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling.

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment online aanvragen:
Mantelzorgcompliment aanvragenMantelzorgcompliment Jeugd aanvragenKomt u er online niet uit? Vraag dan hulp in uw omgeving. Ook kunt u hulp krijgen van de cliëntondersteuners bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Heerde via (0578) 69 94 94.


Invullen

Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult.
Zorg er dan voor dat u gegevens als het burgerservicenummer (van de mantelzorger) en het IBAN (bankrekeningnummer) van de mantelzorger bij de hand heeft.
U ontvangt binnen vijf werkdagen na het versturen een besluit op uw aanvraag. Neem contact met de gemeente op als u dit niet tijdig ontvangt.
Bij een positief besluit maakt de gemeente een bijdrage van € 100,- over op het rekeningnummer van de mantelzorger.
Let op: invullen kan tot en met 30 september 2019.


Meer weten?

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? Neem contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:
www.depluheerde.nl;(0578) 69 95 00;info@depluheerde.nl;Ook vindt u informatie bij Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, www.mezzo.nl.


Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder