Vacaturebank

Adviesraad Sociaal Domein Heerde zoekt steun Jeugdzorg

De Adviesraad kijkt in brede zin naar het gemeentebeleid betreffende het sociale domein (Participatie, WMO
en jeugdzorg/jeugdwet) en geeft, gezien vanuit de inwoner, terugkoppeling hierover aan het college van
Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde.

Binnen de ASD heeft de sectie jeugd zich tot doel gesteld ontwikkelingen te stimuleren die ervoor zorgen dat de jeugd van de gemeente Heerde zich gezond, veilig en kansrijk kan ontwikkelen.

Dit willen we bereiken door:

• We volgen, ondersteunen en toetsen de gemeentelijke initiatieven m.b.t. jeugdzorg; en initiëren nieuwe of innovatieve benaderingen binnen deze zorg

• Het adviseren van de gemeente Heerde over de hulpverlening aan kinderen en hun verzorgers zodat kinderen zich gezond, veilig en kansrijk kunnen ontwikkelen;

• Het signaleren of de geboden hulp en ondersteuning doeltreffend en efficiënt opgepakt wordt binnen de mogelijkheden van de gemeente Heerde;

• We brengen vanuit onze persoonlijk expertise en de ontvangen signalen vanuit de inwoners advies uit om verbeterde ondersteuning mogelijk te maken; We proberen signalen op te pakken over wensen, verwachtingen of teleurstellingen van bewoners over de jeugdzorg, om in samenwerking met gemeente Heerde de aanpak verder te verbeteren.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een betrokken en empathisch lid dat bereid is mee te denken in het hele sociale domein en specifiek over de ontwikkelingen binnen de wet Jeugdzorg. Bent U woonachtig in de gemeente Heerde - dus ook uit Wapenveld, Veessen en/of Vorchten - dan wordt u van harte uitgenodigd te solliciteren.

Wat bieden wij?

De mogelijkheid, om samen met andere leden van de adviesraad, initiatieven te ontplooien die tot concrete resultaten leiden.

U ontvangt maandelijks een vrijwilligersvergoeding.

Daarnaast wordt gelegenheid geboden scholing te volgen die direct verband houdt met het aandachtsgebied jeugdzorg of om hierover congressen en/of bijeenkomsten te bezoeken.

De Adviesraad vergadert 8 keer per jaar als geheel. Daarnaast komen de leden van de sectie jeugd een 8-tal keren per jaar bijeen. De leden ontwikkelen tijdens deze vergaderingen adviezen voor het college van burgermeester wethouders.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van de ASD, mevr. A. Schipper, telefoon: 06- 26758192 (addievanlangevelde@gmail.com) of het sectiehoofd jeugd, mevr. H Oosterhoff, telefoon: 06- 11185832 (h.oosterhoff6@upcmail.nl).

Geïnteresseerd?

Als u zich voelt aangesproken dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt uw reactie met motivatiebrief en (verkorte-) cv richten aan: ASD Heerde, p/a Kanaalstraat 22, 8181HW Heerde of per mail aan: secretariaat@asdheerde.nl .

« Overzicht artikelen

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder