Huiselijk geweld

Nu de coronacrisis langer duurt en we allemaal noodgedwongen veel thuis moeten blijven, kan daarmee ook de onderlinge spanning tussen gezinsleden achter de voordeur toenemen.

De stress en de onzekerheid raakt ons allemaal en belast ons mentaal extra. Daardoor kan de spanning bij de mantelzorger oplopen. Sneller uit de slof schieten, hetzij met woorden (verbaal) dan wel in de vorm van fysiek geweld. En andersom kan ook. Dat uw zorgbehoevende naaste, door alle ervaren stress in deze tijd en het teveel aan prikkels, juist u als mantelzorger te lijf gaat. Dit is een vorm van huiselijk geweld.

 

Advies en hulp

Wat kunt u doen als u als mantelzorger of als zorgbehoevende te maken hebt met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen en praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in uw omgeving of bij instanties die u in deze situatie verder kunnen helpen. Geweld in relaties brengt altijd schade. Het geweld laat zien dat of u als mantelzorger of uw zorgbehoevende naaste in deze tijd stress en onmacht ervaren. Dat is niets om u voor te schamen. Dat verdient zorg en hulp van anderen.

 

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vertelt hoe u in actie kunt komen. U vindt er onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan ook anoniem. U kunt er ook om advies vragen als u twijfelt of het wel om huiselijk geweld / ouderenmishandeling gaat. Bij vragen rondom mantelzorg kunt u ook contact opnemen met De Plu

De Plu

Stationsstraat 21 | 8181 CW Heerde 

T: 06-19302657 Linda Seinstra 
E: info@depluheerde.nl 
W: www.depluheerde.nl 

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder