Mantelzorgcompliment aanvragen

De gemeenteraad heeft grote waardering voor alle mantelzorgers in  de gemeente Heerde. Daarom kan het mantelzorgcompliment ook in  2020 worden aangevraagd.

Mantelzorgers vormen een belangrijk  onderdeel van de samenleving. Een mantelzorger zorgt langdurig en  onbetaald voor een chronisch zieke,

gehandicapte of  hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur,  vriend of kennis. De zorg voor deze naaste is vaak vanzelfsprekend.  

De gemeenteraad stelt weer een bedrag van €100,- beschikbaar voor  mantelzorgers boven de 18 jaar. Dit mantelzorgcompliment is voor  maximaal één mantelzorger per zorgvrager.  

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?  

• per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger  worden voorgedragen;  

• de zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De  mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de  gemeente Heerde wonen;  

• de mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per  week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager;  • de blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van  gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen,  afwassen en de was doen;  

• Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor  langdurige zorg aan naasten in een instelling.  

Voldoet u aan de voorwaarden?  

Dan kunt u het mantelzorgcompliment vanaf 15 september digitaal  aanvragen door het Voordrachtformulier ‘Mantelzorgcompliment  gemeente Heerde’ in te vullen via  

www.heerde.nl/mantelzorgcompliment. Invullen formulier  Mantelzorgcompliment van 15 september tot 15 oktober. 

Hulp nodig bij het aanvragen? 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment  dan kunt u bellen met De Plu, Linda Seinstra 06-19302657. 

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder