NL Doet komt bij u de tuin doen

Elk jaar organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie  onder de noemer NLDoet. NLDoet zet de vrijwillige inzet in de  schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel  mogelijk Nederlanders om een dag de handen uit de mouwen te  steken daar waar het nodig is.

 

Dit jaar vindt NLDoet plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei.  

Omdat mijn collega, Ton Hulsebos, en ik veelvuldig de vraag  krijgen om een vrijwilliger voor tuinonderhoud, en omdat we de  NLDoet activiteit zo veilig mogelijk willen organiseren, hebben we  er dit jaar voor gekozen om met een groep vrijwilligers de tuinen  te gaan onderhouden van ouderen/mantelzorgers/cliënten die  daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dat wil zeggen voor mensen  die fysiek niet meer in staat zijn om de tuin te doen of door andere  zorgen niet aan de tuin toekomen. Daarbij gaat het dan om  mensen die geen financiële middelen hebben om een hovenier of  klussendienst in te huren. 

Met de tuin onderhouden bedoelen we dan onkruid vrij maken,  licht snoeiwerk, de tuinstoelen/-tafel schoon maken, stoepen  vegen of eenvoudige heg knippen. Het gaat niet om het aanleggen  van een tuin of straatwerk. We hebben ook geen planten om te  poten. Het gaat puur om de tuin weer even in orde maken voor  het voorjaar. 

Herkent u zich in de bovenstaande omschrijving en zou u het fijn  vinden als een paar vrijwilligers op 28 of 29 mei uw tuin weer in  orde komen maken? Meldt u zich dan voor 17 mei aan via het  mailadres K.Buimer@heerde.nl of bel Linda Seinstra 06-19302657. 

 

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder