Week voor kinderen van verslaafde ouders

Vanuit Tactus Verslavingszorg in Deventer wordt dit jaar voor 16e keer de Talk ’n joy week georganiseerd, speciaal voor kinderen van verslaafde ouders (of ouders die verslaafd zijn geweest). Een week vol plezier, praten en verbinden die plaats vindt van 24 t/m 30 juli, bestemd voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. 

Het programma zit ieder jaar bomvol met onder andere creatieve activiteiten, zwemmen, dagjes uit, een kampvuur maken, sporten en naar een pretpark. Daarnaast krijgen de kinderen de kans om te praten met een ervaringsdeskundige en zullen er ieder dag talkblokken zijn waarin verschillende thema’s worden besproken waarmee deze kinderen dagelijks te maken hebben. 

Ontmoeting met lotgenoten 

Kinderen met een ouder die een verslavingsprobleem heeft (gehad) voelen zich vaak anders. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om ervaringen te kunnen delen. Vaak kennen ze geen andere kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Ook zijn er in hun eigen omgeving niet altijd mogelijkheden om andere kinderen te ontmoeten.

Tijdens de jaarlijkse Talk n’ Joy week ontmoeten ze lotgenoten en kunnen ze weer even kind zijn.

Zonder de bijdragen van maatschappelijk betrokken mensen en organisaties kan de Talk ’n Joy week niet jaarlijks worden georganiseerd. 

Levert u een bijdrage? 

De kosten bedragen € 50, – per kind, het resterende deel wordt betaald vanuit een subsidie van de gemeente. Zou u een steentje willen bijdragen? Dat kan door het verspreiden van een folder (digitaal of papier), verkrijgbaar bij De Plu. 

Ook wordt een geldelijke bijdrage meer dan gewaardeerd. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 16 INGB 0666 7288 44 t.n.v. Stichting Vrienden van Tactus o.v.v. Talk ‘n Joy Week. 

Het beschikbaar stellen van een locatie, een activiteit of materialen is ook een prima manier om het project te ondersteunen.

Voor meer informatie: 

Tactus Verslavingszorg

Keulenstraat 3

Postbus 154

7400 AD Deventer

088 – 382 28 87

vragen@tactus.nl.

Www.tactus.nl.

Vrijwilligerswerk Heerde

» Lees verder

Vacaturebank

» Lees verder

Melden van een vacature

» Lees verder

Aanmelden als vrijwilliger

» Lees verder

Verzekering

» Lees verder